Стратегии за преодоляване на социални и поведенчески проблеми при деца с нарушения от аутистичния спектър

Стратегии за преодоляване на социални и поведенчески проблеми при деца с нарушения от аутистичния спектър

С тази статия искам да запозная родителите и учителите на децата със специални образователни потребности (СОП) и по-конкретно на децата с нарушения от аутистичния спектър (НАС), със стратегии посредством които по-лесно и бързо да бъдат преодолени социалните и поведенческите проблеми възникващи в различните ситуации от ежедневието.

  1. Заложете на специфичните интереси, които има детето с НАС

По този начин ще улесните както интеграцията на детето в масовата детска градина и/или училище, така и процеса на учене. Децата са много по-мотивирани да изпълнят определена задача, когато в замяна получат за награда любима си играчка или дейност. Например, ако детето обича автомобили, използвайте колички за игра, за да преподавате урок по околен свят, като „карате“ колата в различни държави.

  1. Включете детето с НАС в ежедневните занимания заедно с децата от групата/класа

Малките деца в детската градина могат да се учат на прости задачи като например да сортираt кубчетата по цвят, да отговарят на въпрос: „Искаш ли?“ с „да“ или „не“, като наблюдават и подражават на своите невротипични връстници. По време на груповите занимания, помислете за работа по двойки, в които да включите и детето с НАС, което среща трудности в определена задача или дейност с дете от групата/класа, което има заложби в тази област. Например, ако детето с НАС изпитва затруднение в разпознаването и съотнасянето на основните цветове, съберете го с дете, което се отличава с бързина и точност в съотнасянето и разпознаването на цветовете. С наблюдението на партньор, който изпълнява задачата правилно, детето с НАС може да се научи да имитира целевото поведение и да овладее новото умение.

Невротипичните деца демонстрират добри социални умения, които могат да Ви послужат като партньорски модел за детето с НАС, като очен контакт, поздрав за „Здравей“ и „Довиждане“, споделяне на играчки и много други. Преди да предприемете тази крачка се уверете, че детето-помощник проявява интерес и желание да съдейства.

  1. Научете детето с НАС да разпознава собствените си емоции и тези на останалите деца

Много от децата с НАС изпитват трудности в разбирането на емоциите, които останалите деца инстинктивно разчитат. Децата с НАС не винаги разбират защо хората се чувстват по определен начин и какво точно изразяват с определена мимика и жест. Например, можете да прочетете история в която главният герой е тъжен и да покажете чрез мимика и поза на тялото, емоцията тъга. Така детето с НАС може да заучи конкретната емоция и да я разпознава в другите.

  1. Четете приказки в които се дават примери за правилното поведение в различни ситуации

Желателно е в книжката да има илюстрации, които нагледно да показват правилното поведение. За да покажете да детето правилното поведение в различни житейски ситуации можете да използвате „социални истории“, това са много кратки истории, които описват социалните ситуации и начина по който може правилно да реагира.

  1. Направете график за дейностите през деня

Графикът осигурява на детето с НАС сигурност, така то знае какво да очаква след като приключи задачата си. Ако в ежедневието няма достатъчно структура, нервната система на децата с НАС може да се претовари.

Поставете на стената аналогов часовник и залепете снимките, които представят дейностите за деня до часа в който се случват. Ако детето има затруднения в разпознаването на аналоговият часовник, можете да използвате  цифров и посредством визуално разписание, да разпределите задачите за деня за всеки конкретен час.

Още публикации

Сензорна интеграция и пирамида на ученето

Сензорна интеграция и пирамида на ученето

Какво е сензорна интеграция? Сензорна интеграция е неврологичен процес, който се случва във всички нас. Нашите тела изпращат съобщения до нашия...

Не можете да накарате детето си да заспи? Спрете да допускате тези четири често срещани грешки преди времето за сън

Не можете да накарате детето си да заспи? Спрете да допускате тези четири често срещани грешки преди времето за сън

Времето за сън е дошло, а децата Ви са все още будни? Често родителите споделят, че срещат трудности с налагането на точен час за заспиване на...

Дата: