Стратегии за преодоляване на социални и поведенчески проблеми при деца с нарушения от аутистичния спектър

Стратегии за преодоляване на социални и поведенчески проблеми при деца с нарушения от аутистичния спектър

С тази статия искам да запозная родителите и учителите на децата със специални образователни потребности (СОП) и по-конкретно на децата с нарушения от аутистичния спектър (НАС), със стратегии посредством които по-лесно и бързо да бъдат преодолени социалните и поведенческите проблеми възникващи в различните ситуации от ежедневието.

  1. Заложете на специфичните интереси, които има детето с НАС

По този начин ще улесните както интеграцията на детето в масовата детска градина и/или училище, така и процеса на учене. Децата са много по-мотивирани да изпълнят определена задача, когато в замяна получат за награда любима си играчка или дейност. Например, ако детето обича автомобили, използвайте колички за игра, за да преподавате урок по околен свят, като „карате“ колата в различни държави.

  1. Включете детето с НАС в ежедневните занимания заедно с децата от групата/класа

Малките деца в детската градина могат да се учат на прости задачи като например да сортираt кубчетата по цвят, да отговарят на въпрос: „Искаш ли?“ с „да“ или „не“, като наблюдават и подражават на своите невротипични връстници. По време на груповите занимания, помислете за работа по двойки, в които да включите и детето с НАС, което среща трудности в определена задача или дейност с дете от групата/класа, което има заложби в тази област. Например, ако детето с НАС изпитва затруднение в разпознаването и съотнасянето на основните цветове, съберете го с дете, което се отличава с бързина и точност в съотнасянето и разпознаването на цветовете. С наблюдението на партньор, който изпълнява задачата правилно, детето с НАС може да се научи да имитира целевото поведение и да овладее новото умение.

Невротипичните деца демонстрират добри социални умения, които могат да Ви послужат като партньорски модел за детето с НАС, като очен контакт, поздрав за „Здравей“ и „Довиждане“, споделяне на играчки и много други. Преди да предприемете тази крачка се уверете, че детето-помощник проявява интерес и желание да съдейства.

  1. Научете детето с НАС да разпознава собствените си емоции и тези на останалите деца

Много от децата с НАС изпитват трудности в разбирането на емоциите, които останалите деца инстинктивно разчитат. Децата с НАС не винаги разбират защо хората се чувстват по определен начин и какво точно изразяват с определена мимика и жест. Например, можете да прочетете история в която главният герой е тъжен и да покажете чрез мимика и поза на тялото, емоцията тъга. Така детето с НАС може да заучи конкретната емоция и да я разпознава в другите.

  1. Четете приказки в които се дават примери за правилното поведение в различни ситуации

Желателно е в книжката да има илюстрации, които нагледно да показват правилното поведение. За да покажете да детето правилното поведение в различни житейски ситуации можете да използвате „социални истории“, това са много кратки истории, които описват социалните ситуации и начина по който може правилно да реагира.

  1. Направете график за дейностите през деня

Графикът осигурява на детето с НАС сигурност, така то знае какво да очаква след като приключи задачата си. Ако в ежедневието няма достатъчно структура, нервната система на децата с НАС може да се претовари.

Поставете на стената аналогов часовник и залепете снимките, които представят дейностите за деня до часа в който се случват. Ако детето има затруднения в разпознаването на аналоговият часовник, можете да използвате  цифров и посредством визуално разписание, да разпределите задачите за деня за всеки конкретен час.

Още публикации