Техники за справяне със стереотипното поведение при деца с нарушения от аутистичния спектър

Техники за справяне със стереотипното поведение при деца с нарушения от аутистичния спектър

Много често родителите и учителите на децата с НАС, ме питат как да се справят с повтарящото се стереотипно поведение на детето им. С тази статия ще Ви дам насоки за това как да структурирате средата и ежедневието на детето си и как да овладеете стереотипното поведение. Техниките за управление на поведението можете да използвате навсякъде – у дома, в детската градина, в училището, на обществени места.
 • Подсилване на желаното поведение, което служа като алтернатива на нежеланото поведение (научете детето на това какво да прави, а не какво да не прави).
 • Осигурете ясна структура и дневна рутина. Уверете се, че детето разбира последователността на дейностите заложени в графика за деня.
 • Желателно е да променяте поредността на дейностите в ежедневния график, така детето ще допуска и приема по-лесно промяната когато се наложи.
 • Предупреждавайте детето за всяка промяна в рутината или преминаване от една задача/дейност в друга. При по-малките деца можете да използвате картинки.
 • Научете детето да идентифицира и по възможност да назовава своите чувства.
 • Създайте специално място за почивка, така когато детето се почувства изморено ще може да си вземе почивка.
 • Създайте структурирана среда с предсказуеми рутинни процедури.
 • Позволете на детето да движи, докато го обучавате. Макар, често детето с НАС да изглежда, че е незаинтересовано, то може да учи много бързо.
 • Учете детето да забелязва признаците на стрес, тревожност, гняв и др. Покажете му начин за справяне със стреса, гнева, тревожността и т.н.
 • Използвайте карти показващи правилно и неправилно поведение, за да подскажете на детето как да постъпи по правилен начин в конкретната ситуация.
 • Разработване на план за справяне с проблемно поведение; репетирайте заедно с детето, когато то е спокойно.
 • Дайте на детето възможност за рисуване, за да изразява чувствата и емоциите си.
 • Създайте „зона за успокояване“ или „сензорна зона“. Тук можете да включите разнообразни дейности за освобождаване от стреса чрез тежка  жилетка, четкане, сензорни играчки, тежко масажно одеяло, слушалки и музика.
 • Когато детето е сетивно и емоционално претоварено, можете да забележите следните признаци (запушване на ушите, повтарящи се стереотипни поведения като люлеене). По възможност прекратете дейността или задачата, дайте време за почивка, след което я завършете заедно.
 • Позволете на детето с НАС да избягва определени дейности, които могат да предизвикат тревожност (например големи групи).
 • Когато детето е разстроено намалете вербалните изисквания, вместо това използвайте визуално разписание.
 • Използвайте точкова система за награди, за да увеличите желаното поведение.

Още публикации