Техники за справяне със стереотипното поведение при деца с нарушения от аутистичния спектър

Техники за справяне със стереотипното поведение при деца с нарушения от аутистичния спектър

Много често родителите и учителите на децата с НАС, ме питат как да се справят с повтарящото се стереотипно поведение на детето им. С тази статия ще Ви дам насоки за това как да структурирате средата и ежедневието на детето си и как да овладеете стереотипното поведение. Техниките за управление на поведението можете да използвате навсякъде – у дома, в детската градина, в училището, на обществени места.
 • Подсилване на желаното поведение, което служа като алтернатива на нежеланото поведение (научете детето на това какво да прави, а не какво да не прави).
 • Осигурете ясна структура и дневна рутина. Уверете се, че детето разбира последователността на дейностите заложени в графика за деня.
 • Желателно е да променяте поредността на дейностите в ежедневния график, така детето ще допуска и приема по-лесно промяната когато се наложи.
 • Предупреждавайте детето за всяка промяна в рутината или преминаване от една задача/дейност в друга. При по-малките деца можете да използвате картинки.
 • Научете детето да идентифицира и по възможност да назовава своите чувства.
 • Създайте специално място за почивка, така когато детето се почувства изморено ще може да си вземе почивка.
 • Създайте структурирана среда с предсказуеми рутинни процедури.
 • Позволете на детето да движи, докато го обучавате. Макар, често детето с НАС да изглежда, че е незаинтересовано, то може да учи много бързо.
 • Учете детето да забелязва признаците на стрес, тревожност, гняв и др. Покажете му начин за справяне със стреса, гнева, тревожността и т.н.
 • Използвайте карти показващи правилно и неправилно поведение, за да подскажете на детето как да постъпи по правилен начин в конкретната ситуация.
 • Разработване на план за справяне с проблемно поведение; репетирайте заедно с детето, когато то е спокойно.
 • Дайте на детето възможност за рисуване, за да изразява чувствата и емоциите си.
 • Създайте „зона за успокояване“ или „сензорна зона“. Тук можете да включите разнообразни дейности за освобождаване от стреса чрез тежка  жилетка, четкане, сензорни играчки, тежко масажно одеяло, слушалки и музика.
 • Когато детето е сетивно и емоционално претоварено, можете да забележите следните признаци (запушване на ушите, повтарящи се стереотипни поведения като люлеене). По възможност прекратете дейността или задачата, дайте време за почивка, след което я завършете заедно.
 • Позволете на детето с НАС да избягва определени дейности, които могат да предизвикат тревожност (например големи групи).
 • Когато детето е разстроено намалете вербалните изисквания, вместо това използвайте визуално разписание.
 • Използвайте точкова система за награди, за да увеличите желаното поведение.

Още публикации

Сензорна интеграция и пирамида на ученето

Сензорна интеграция и пирамида на ученето

Какво е сензорна интеграция? Сензорна интеграция е неврологичен процес, който се случва във всички нас. Нашите тела изпращат съобщения до нашия...

Не можете да накарате детето си да заспи? Спрете да допускате тези четири често срещани грешки преди времето за сън

Не можете да накарате детето си да заспи? Спрете да допускате тези четири често срещани грешки преди времето за сън

Времето за сън е дошло, а децата Ви са все още будни? Често родителите споделят, че срещат трудности с налагането на точен час за заспиване на...

Дата: