Кога трябва да се притеснявате, че детето не говори и какво можете да направите

Кога трябва да се притеснявате, че детето не говори и какво можете да направите

Езиковите умения са от изключителна важност и когато родителите имат притеснения относно развитието на речта или езика на своето дете е необходимо да се направи консултация със специалист. 

Не бива да пренебрегваме факта, че всяко дете има индивидуален темп на развитие. Често родителите сравняват децата си едно с друго или пък с приятелските деца в обкръжението си. 

От най-ранните гукащи звуци до напълно оформени изречения, езиковите умения на всяко дете се развиват с различна скорост. Въпреки това, докато детето Ви расте и се развива, говорът му трябва постоянно да се подобрява.

До 2-годишна възраст детето ви трябва да започне да събира две думи в просто изречение, като „Моята топка.“ или „Още солети.“. Хората извън вашето семейство трябва да могат да разбират приблизително половината от това, което казва вашето дете, а на тригодишна възраст повечето хора трябва да могат да го разберат. 

Възможно е причината за липсващата реч да е от различен характер. Има няколко неща, които могат да причинят забавяне на говора, като загуба на слуха, физически проблеми, затруднения в ученето или определени диагностични състояния, като умствена изостаналост, разстройство от аутистичния спектър или церебрална парализа. Възможно е също забавяне на говора да възникне изолирано без друга медицинска диагноза. В логопедията често се казва, че се лекуват симптомите. Тоест, не е необходима официална диагноза или конкретна причина, за да се лекуват проблеми, свързани с речта.

Когато детето не говори, родителите търсят различни специалисти, сред тях са – личният лекар на детето, детски невролог, детски психиатър, логопед, които много често не откриват конкретна причина за липсата на реч при детето. 

Ако след прегледа при тези специалисти не е установен конкретен проблем, но въпреки това Вашето дете все още не говори, можете да потърсите психолог, който да работи с детето Ви. 

Какво да очаквате при посещението си при психолога.

Когато детето ви започне терапия, то ще бъде оценено от психолог. Вие задължително ще присъствате на терапевтичните сесии, за да може да приложите наученото и да продължите терапията в своят собствен дом. При желание от Ваша страна може да бъде изготвен индивидуален план за работа с вашето дете. Терапевтът, посредством цели и задачи ще намери правилният подход и ще го приложи, за да постигне нужният резултат.

Ако детето Ви е на възраст 3 години или повече, не отлагайте посещението при специалист. Ранната намеса е ключова! 

Още публикации

Сензорна интеграция и пирамида на ученето

Сензорна интеграция и пирамида на ученето

Какво е сензорна интеграция? Сензорна интеграция е неврологичен процес, който се случва във всички нас. Нашите тела изпращат съобщения до нашия...