Как да помогнем на детето да преодолее раздялата между родителите

Как да помогнем на детето да преодолее раздялата между родителите

Раздялата между родителите неминуемо се отразява върху детето. Способността на родителите по време на развода да спестят на децата си конфликтните ситуации, може да изгради стабилна основа за здравословното приспособяване на детето към настъпилите промени. От друга страна, родителите, които остават враждебни един към друг и продължават да воюват открито, с действията си вероятно ще наранят детето.

Децата, които стават свидетели на борбата и конфликтите между родителите си и търпят всички промени, предизвикани от раздялата или развода, вероятно ще развият по-високи нива на тревожност и депресия от тези деца, които преминават през раздялата или развода на родители който продължават да си партнират в името на детето. Ако си мислите например: „Добре. Разбирам. Но защо се очаква от мен да се помиря с бившият/бившата ми, когато причините, поради които сме се разделили, са толкова дълбоки и той/тя продължава да действа като такъв/такава … [вмъкнете тук конкретната дума] ?! „, разсъждавайки по този начин, самите Вие си отнемате възможността да се фокусирате върху случващото се и  да откриете дори едно единствено положително качество в другият.

По-долу обяснявам по-подробно какво точно имам предвид под това да останете фокусирани. Има ситуации, при които някои от тези предложения просто не са осъществими. Те по-скоро трябва да се обмислят, да бъдат погледнати от различен ъгъл, само по този начин ще усетите дали можете да приложите нещо от написаното и най-важното дали ще бъде от полза за Вашето дете..

1. Потърсете подкрепа за самите себе си. Вашите взаимоотношения с другия родител на детето Ви сега се променят драматично. Не съществува интимна връзка, в която засегнатите страни, да се чувстват абсолютно невредими след приключването й. Независимо дали се обръщате към терапевт, семейството си, приятели, духовни водачи, комбинация от тях или нещо съвсем различно, което Ви помага да откриете пътя си, важно е да си позволите да бъдете подкрепяни по време на раздялата. Когато Вие се чувствате уверени в решенията си, давате на детето си сигурност, от каквато то има не по-малка нужда от самите Вас.

2. Ако е възможно с бившият/бившата си съпруг/съпруга потърсете медиатор, за да изработите заедно родителски план. Направете всичко, което е възможно, детето да остане извън съдебните битки. Този тип съдебни спорове често могат да въвлекат и двамата родители в конфликт и тази енергия да стигне до вашето дете.

3. Потърсете признаци за страдание в детето. Ако предполагате, че детето Ви се справя добре в средата на настъпилите динамични промени, но започнете да забелязвате разлики в поведението, емоциите (включително липсата на емоционално изразяване), соматичните оплаквания (напр. главоболие, стомашни болки, нарушения в съня) или други промени, може би е време да помислите как да подкрепите детето. Повечето деца изптват тревожност, докато преминават през този процес. Те ще имат възходи и падения, но цялостното им страдание, ще се успокои с течение на времето. Ако вместо това постепенно се влошава, то определено е нещо, на което трябва да бъде обърнато внимание.

4. Поддържайте добри взаимоотношения, когато става дума за връзката ви с другия родител. Макар, че е от решаващо значение да се стигне до споразумение за важните за детето неща, като напр. училището, не е нужно да се съгласявате с всичко. Всеки от Вас поставя определени граници при възпитанието на детето, чрез които да оформи личността му. Така, че както вие, така и другият родител има законното право да го възпитава в моментите в които са заедно. Не забравяте, че вие и другият родител, вече не сте заедно. Това означава, когато отидете да вземете детето си, за да прекара своето време с Вас,  да почукате, преди да влезете в дома на бившият/бившата, или да останете и да изчакате в колата, ако това е желанието на другата страна. Това означава също да не бомбардирате детето си с въпроси относно другия си родител.

5. Демонстрирайте толкова уважение към другия родител на детето си, колкото е възможно. Това означава да говорите с уважение за него/нея, особено, ако вашите деца са наоколо. Това означава да се поддържат границите, разгледани по-горе. Помнете, че детето Ви е част и от другият родител. Зачитането на другият е своеобразен начин да покажете уважение към детето си, както и да не го поставяте в неудобно положение, чувствайки нуждата да избира между вас и другия си родител.

От време на време си задавайте следният контролен въпрос: „Това добро ли е за детето?“.  Напр. „Бившият ми съпруг иска да запише детето ни на тенис. За мен това е непосилно, по чисто финансови причини. Ядосвам се, че не мога и аз да осигуря тренировките на дъщеря ни, а сме зависими от неговото покровителство.“. СТОП! Не нарушавайте симбиозата между детето и бившият/бившата, това може да се окаже пагубно за взаимоотношенията между родител-дете и в да ви изиграе лоша шега за в бъдеще. Опитайте да погледнете от гледната точка на другия родител и от позицията на самото дете. Направете всичко по силите си в името на детското щастие!

 

Още публикации