Ролята на родителите в терапевтичният процес

Ролята на родителите в терапевтичният процес

Като детски психолог с дългогодишен опит, често по време на терапевтичната работа в кабинета си се срещам тревожните погледи на родителите, чиито деца се нуждаят от специална грижа и подкрепа. Те търсят отговори, насоки, упование. В този текст бих искал да подчертая ключовата роля, която играят родителите в терапевтичната работа с децата със специални образователни потребности.

Родителите – не са наблюдатели, а активни участници в терапевтичният процес

Терапевтичната работа с дете със специални потребности е комплексен процес, в който са ангажирани различни специалисти – психолози, логопеди, педагози, рехабилитатори, ерготерапевти. Но семейството е в основата на този процес. Родителите не са просто наблюдатели, а активни участници, без чиято подкрепа и разбиране е невъзможно да се постигнат трайни резултати.

Защо е важна ролята на родителите?

 • Те са най-близките до детето хора – познават го най-добре, знаят как реагира в различните ситуации, какви са неговите силни и слаби страни.
 • Те са източник на безусловна любов и подкрепа – това е от изключителна важност за емоционалното благополучие на детето, което се бори с трудностите.
 • Те са постоянните фактори в живота на детето – терапевтите и педагозите се сменят, но родителите са винаги там, за да го насърчават, утешават и насочват.

Децата със специални образователни потребности се нуждаят от всеобхватна и комплексна подкрепа, за да разгърнат своя потенциал. Тази подкрепа не се изчерпва само с екип от специалисти – логопеди, психолози, педагози, ерготерапевти, но е от съществено значение да се ангажират и родителите. В терапевтичния процес родителите не са просто пасивни наблюдатели, а активни участници, които играят ключова роля. Те познават най-добре своето дете, неговите нужди, емоции и реакции. 

Практически насоки:

 1. Създаване на безопасна и подкрепяща среда:
 • Осигурете пространство във вашият дом, където детето се чувства спокойно и може да се концентрира.
 • Насърчавайте отворена комуникация и безрезервна подкрепа.
 • Бъдете търпеливи и приемащи, без да подценявате трудностите.

Създайте кът за игра, четене или почивка, където детето да се чувства уютно и спокойно. Осигурете му любимите му играчки, книги и други материали, които го карат да се чувства добре.

 1. Стимулиране на развитието на детето:
 • Включвайте се в ежедневни дейности, които подпомагат когнитивното, емоционалното и социалното развитие.
 • Предлагайте игри, упражнения и задачи, съобразени с индивидуалните потребности на детето.
 • Насърчавайте детето да бъде по-самостоятелно в грижата за себе си.

Примерни техники, които родителите могат да прилагат:

 • Игри за развиване на фината моторика – моделиране с пластилин, рисуване, оцветяване, нанизване на мъниста.
 • Упражнения за развиване на говорните умения – четене на книжки, разказване на истории, преразказ, пеене на песнички.
 • Дейности за стимулиране на когнитивните функции – пъзели, игри с правила, задачи за логическо мислене.
 • Техники за справяне с тревожността и емоциите – дихателни упражнения, релаксация, арт терапия.

 1. Ефективна комуникация:
 • Използвайте ясни и разбираеми думи, съобразени с нивото на развитие на детето.
 • Общувайте с търпение и внимание, като се съобразите с уменията на детето.
 • Насърчавайте детето да изразява своите емоции и чувства.

Пример:

Използвайте жестове, картинки или други визуални средства, за да подпомогнете разбирането. Насърчавайте детето да задава въпроси и да изразява мнението си.

 1. Сътрудничество с екипа от специалисти:
  • Поддържайте активна комуникация със специалистите работещи с детето Ви– логопеди, психолози, педагози, ерготерапевти и други специалисти.
  •  Изградете екип с терапевтите – отворена комуникация, споделяне на информация и съвместна работа са ключът към успеха.
  • Следвайте препоръките на специалистите – те са обучени да ви помогнат да прилагате техниките и упражненията в домашна среда.
  • Споделяйте информация за развитието на детето, неговите трудности и постижения.

 

 • Участвайте в планирането и реализирането на индивидуалната програма за подкрепа.

 

 • Създайте стимулираща среда – осигурете на детето възможности за игра, учене и развитие, съобразени с неговите потребности.

След всяка терапевтична сесия отделяйте време за разговор със специалистите, за да обсъдите напредъка на детето и да получите насоки за работа вкъщи. Споделяйте вашите наблюдения и задавайте въпроси, за да сте сигурни, че прилагате най-подходящите подходи.

 1. Емоционална подкрепа:
 • Бъдете опора за вашето дете, показвайте му безусловна любов и приемане.
 • Бъдете добър пример. Децата се учат най-много от това което виждат.
 • Не се страхувайте да говорите за трудностите и да търсите помощ от специалисти.
 • Погрижете се за себе си. Важно е да се грижите за собственото си психично и емоционално здраве, за да можете да се справяте с предизвикателствата които срещате в грижата за Вашето специално дете.  Емоционалното Ви изтощение може да се отрази негативно на детето. Не се страхувайте да търсите помощ за себе си.

Прегръщайте детето си, прекарвайте качествено време заедно, говорете му за вашите чувства и го насърчавайте да споделя своите. Присъединете се към групи за взаимопомощ или потърсете терапевт, който да Ви подкрепи.

Ролята на родителите в терапевтичния процес на дете със СОП е незаменима. Чрез активна ангажираност, емоционална подкрепа и сътрудничество с екипа от специалисти, те могат да окажат огромно влияние върху неговото развитие и благополучие.

Скъпи родители, запомнете:

 • Вие сте най-важните хора в живота на вашето дете.
 • Вашата любов, подкрепа и търпение са ключът към неговото благополучие.
 • Не се страхувайте да търсите информация и помощ. Много организации, фондации и онлайн ресурси могат да ви предоставят ценни насоки и подкрепа.
 • Помнете, че не сте сами. Много семейства се сблъскват с подобни трудности и е важно да обменяте опит и да се чувствате част от общност.
 • Вярвайте в потенциала на вашето дете. С търпение, постоянство и любов, вие можете да му помогнете да разгърне своите възможности и да се радва на пълноценен живот.

 

Източници:

 • „Психология на развитието на детето със специални образователни потребности“ от проф. д-р. Искра Радева
 • „Приобщаващо образование: Теория и практика“ от доц. д-р. Емилия Чанкова
 • „Терапевтична работа с деца със специални нужди“ – д-р. Мария Николова
 • „Създаване на подкрепяща среда за деца със СОП“ от фондация „Изиарт“
 • „Онлайн ресурси за родители на деца със СОП“ от Министерството на образованието и науката.

Още публикации

Сензорна интеграция и пирамида на ученето

Сензорна интеграция и пирамида на ученето

Какво е сензорна интеграция? Сензорна интеграция е неврологичен процес, който се случва във всички нас. Нашите тела изпращат съобщения до нашия...