Етапи на психосоциалното развитие на децата

Етапи на психосоциалното развитие на децата

Детството е период през който се създават много приятелства. Всяко едно помага на детето да се ​​научи да общува, както и да се научи да бъде добър приятел, това е важна част от уменията на детето за психосоциалното му развитие, които ще му помогнат да постигне успех както в личния, така и в професионалния си живот.

Първи приятели

През първите няколко години повечето деца общуват предимно с членовете на семейството и близките си приятели. Защитената среда  изпълнена с безусловна любов и приемане, каквато  семейството предоставя, създава стабилна основа на доверие и самоуважение при децата, в следствие на което те могат да изградят допълнителни социални привързаности. Често първите приятели на детето са децата, които среща в детската градина.

Учене чрез игра

Малките деца учат повечето уроци, чрез играта, именно тя стои и в основата на изграждането на социалната компетентност. Обикновено 2-3 годишните деца играят заедно, а не поотделно с другите, когато се чувстват комфортно, те започват да си взаимодействат и да споделят играчките си. В детската градина децата стават още по-интерактивни, общуват помежду си. Говорят за нещата, които са направили след детската градина или през уикенда, и проявяват интерес към историите на приятелите си. Тази размяна на мисли е голяма стъпка в социалното развитие, тъй като работи от само себе си и е фокусирана към другите.

Грижа един за друг

С развитието на приятелството децата стават все по-наясно с чувствата на другите, изразяват щастие, когато приятелите им са щастливи и показват емпатия към чувствата им. Откриват приликите помежду си и инстинктивно знаят, че общите интереси и мечти са важни за поддържането на приятелства. Децата обсъждат любимите си цветове, храни и игри и се радват на факта, че си приличат с останалите. Развива се и желанието на детето да защитава приятелите си.

Всяко дете  развива социалната си компетентност със собствена скорост, но съществуват някои привидно универсални истини за социалното развитие:

  • Приятелствата възникващи в предучилищна възраст обикновено са първите взаимоотношения, които децата създават извън домовете си.
  • Децата на възраст 3-5 години често имат въображаеми приятели, което е напълно нормално. Това не бива да създава притеснения на родителите.
  • Ранните приятелства се основават повече на обстоятелствата (т.е. съученици, съседи, участници в една и съща група и т.н.), отколкото на истинските прилики.
  • Децата са склонни да имат „най-добър приятел“ през всичките етапи на своето развитие, но в ранните години е много вероятно най-добрият приятел да бъде променен.
  • Повечето детски приятелства са между деца от един и същи пол, с които смятат, че имат най-много общи неща.
  • Приятелствата обикновено са от голямо значение за децата, особено в края на детството и юношеството, като им помагат да засилят своите социални способности.

Още публикации

Развитие и възпитание на детето от 6 до 12 годишна възраст

Развитие и възпитание на детето от 6 до 12 годишна възраст

Отглеждането на деца в училищна възраст може да бъде страхотно преживяване. За повечето родители именно това е възрастта в която се наслаждават на...