Какви умения има детето на 6-годишна възраст

Какви умения има детето на 6-годишна възраст

Прекарали сте последните няколко години, виждайки как детето ви расте и се развива. Детската градина/подготвителната група вече е част от ежедневието Ви, но детето все още се нуждае от Вашата помощ точно толкова, колкото и преди. Как да се ориентирате дали се развива правилно и какво можете да направите, за да му помогнете?

Ще откриете забележими разлики в грубите моторни умения на детето си в сравнение с предходната година. Координацията му се е подобрила значително; детето Ви вече ще може да се качи самостоятелно на колелото си, да хвърля и да хваща топка. Увереността на детето ще е нараснала и то ще се гордее с постиженията си, но също така ще бъде склонно да поема непремерени рискове, затова е важно да разговаряте за проблемите, възникващи от опасностите които ни заобикалят. И в този период, физическите упражнения са важни, тъй като по-голямата част от времето си детето прекарва в обучение, което включва стоенето на бюро. Детето Ви ще проявява по-голяма сръчност, когато става дума за по-фини движения; рисунките ще стават все по-разпознаваеми, уменията за писане ще се подобряват, ще борави все по-умело с ножици, а обувките с връзки, вече няма да бъдат предизвикателство!

Познавателни умения

Детето на 6 години, има по-богато разбиране за света около себе си. Справедливостта е важна за него. По-добрите комуникативни умения дават възможност на децата на тази възраст да опишат своят житейски опит. Вицовете и загадките ще започнат да го забавляват. Книгите ще придобият по-специално значение, отколкото преди. Ще се споделя своите истории с другите. Математическите умения ще са се подобрили и вероятно при добро желание и силна мотивация, детето Ви ще може да брои до 200 и обратно. Концепциите за теглото и височината ще се изяснят и детето Ви ще започне да разбира сложните понятия като пари и време.

Емоционалност

Детето ще търси поощрение от значимите възрастни около себе си. Можете да обясните за различията които има между хората и да покажете на детето как успешно да си сътрудничи с другите. Разговаряйте за правилното и грешното поведение и за начините по които може да се справи с емоциите си. Мотивирайте детето да говори за чувствата си. Напълно възможно е да изпитва известни трудности при контрола над емоциите /ще се мръщи и от време на време ще Ви поставя в неловки ситуации/. Ако детето Ви предпочита да играе само с деца от своят пол можете да използвате тази възможност за да  разговаряте с него на тема за различията между половете и стереотипите.

Има няколко прости начини, по които можете да помогнете на детето да се приспособи към тази възраст. Говорете му с уважение за себе си и за другите, поощрявайте с похвала  доброто поведение, насърчаването на усилията и показването на привързаност ще спомогнат за изграждането на неговото собствено самоуважение. Определянето на ясни и последователни граници, както и разясняването на темата за неправилното поведение, ще дадат на детето Ви увереността, от която се нуждае, за да се противопостави на негативния натиск от страна на връстниците си. Насърчаването да участва в общи дейности ще усъвършенства социалните му умения. Помагайки на детето при разрешаването на сложен въпрос или задача, може да получите шанс да укрепите връзката си с него.

Тази възраст се отличава с това, че детето едновременно е достатъчно малко за да се нуждае от подкрепата Ви в трудна и/или непозната ситуация, но междувременно и достатъчно „зряло“, за да иска да бъде независимо и естествено егоцентрично. Търпението и адаптирането на подхода към него като индивид ще ви позволи да му помогнете да се научи и да се превърне в щастливо и добре адаптирано дете, притежаващо умения които да му послужат в следващият етап от развитието му.

Още публикации

Развитие и възпитание на детето от 6 до 12 годишна възраст

Развитие и възпитание на детето от 6 до 12 годишна възраст

Отглеждането на деца в училищна възраст може да бъде страхотно преживяване. За повечето родители именно това е възрастта в която се наслаждават на...