Развитие на детето през различните възрастови периоди

Развитие на детето през различните възрастови периоди

По време на своето развитие децата преминават през различни етапи , които са важни за всички аспекти на детската личност, включително физически, интелектуални, емоционални и социални. Ролята на родителите е да осигурят необходимата подкрепа, да насърчават и да предоставят на децата си достъп до дейности, които дават възможност на детето да овладее ключови умения.

Родителят е първият учител на детето си и през целия живот го подкрепя и насърчава. Предоставя му различни възможности подходящи за възрастта, разнообразни преживявания, които позволяват на детето да изследва самостоятелно света около себе си и да се учи да взаимодейства със средата.

Специалистите по детско развитие обясняват, че още от раждането децата експериментират и придобиват нови знания от всеки опит. Експертите сравняват развитието на детето със строителството на къща. Точно както в началото на строежа се прокопават стабилни основи, а след това се поставя скелето, за да поддържа структурата на сградата, докато се изгражда, а после  когато сградата е в състояние да стои самостоятелно скелето постепенно се сваля, така и родителят ще трябва да осигури необходимата подкрепа на детето, за да може то безопасно да изследва и да се учи в средата. Когато детето узрява и се развива, скелето постепенно се премахва или променя, за да му позволи да стане по-независимо. Ако детето не е съвсем готово, поддръжката се възстановява и след това постепенно се премахва.

Информацията в статиите предоставя знания, насоки и инструменти за осигуряване на подкрепа, споделяне на опит, необходими на детето Ви за да расте и да се развива в съответствие с уникалният му план за развитие. 

Научете повече от статиите ми, които са публикувани в блога, в категорията Умения на децата през различните етапи на развитие за детското развитие и се възползвайте от предложенията за подходящи за възрастта дейности, както и от родителските стратегии, за да осигурите подходящите условия и да насърчите уникалността на вашето дете.

Още публикации

Развитие и възпитание на детето от 6 до 12 годишна възраст

Развитие и възпитание на детето от 6 до 12 годишна възраст

Отглеждането на деца в училищна възраст може да бъде страхотно преживяване. За повечето родители именно това е възрастта в която се наслаждават на...

Развитие и възпитание на малкото дете от 18 месеца до 3 годишна възраст

Развитие и възпитание на малкото дете от 18 месеца до 3 годишна възраст

Когато детето направи първата си самостоятелна стъпка, започва нова фаза в развитието му. Това е време за активно проучване на средата. В този...