Как да помогнем на детето в предучилищна възраст да се справи с емоциите си и да избегне избухванията

Как да помогнем на детето в предучилищна възраст да се справи с емоциите си и да избегне избухванията

Децата в предучилищна възраст имат сравнително богат речник и са самостоятелни в грижата за себе си, но понякога могат да се чувстват претоварени...

Дата:
Стратегии за преодоляване на социални и поведенчески проблеми при деца с нарушения от аутистичния спектър

Стратегии за преодоляване на социални и поведенчески проблеми при деца с нарушения от аутистичния спектър

С тази статия искам да запозная родителите и учителите на децата със специални образователни потребности (СОП) и по-конкретно на децата с...

Дата: