Стратегии за преодоляване на социални и поведенчески проблеми при деца с нарушения от аутистичния спектър

Стратегии за преодоляване на социални и поведенчески проблеми при деца с нарушения от аутистичния спектър

С тази статия искам да запозная родителите и учителите на децата със специални образователни потребности (СОП) и по-конкретно на децата с...

Дата: