Играчки, които подпомагат развитието на пространствени умения, творчество и социални умения в децата

Играчки, които подпомагат развитието на пространствени умения, творчество и социални умения в децата

Статия, публикувана от Асоциацията по психологически науки през януари 2015 г., установява, че децата, които често играят с пъзели, конструктори и...

Дата: