Генерализирано разстройство на развитието. Разстройства от аутистичния спектър

Генерализирано разстройство на развитието. Разстройства от аутистичния спектър

В начина по който аутизма засяга функционирането на децата съществува голямо разнообразие. Всяко дете от аутистичния спектър има уникални способности и състоянието му е предизвикателство за съвременния свят. Изучаването на различните аутистични спектрални нарушения ще Ви помогне да разберете по-добре собственото си дете, да научите различните термини и да улесните комуникацията с лекарите, учителите и терапевтите, които подпомагат развитието му.

Разбиране на нарушенията от аутистичния спектър

Аутизмът не е едно разстройство, а представлява широк спектър от тясно свързани разстройства с общо ядро от симптоми. Всеки индивид от аутистичния спектър до известна степен има проблеми със социалното взаимодействие, емпатията, комуникацията и гъвкавото поведение. Две деца с поставена диагноза Генерализирано разстройство на развитието (ГРР) могат да функционират по коренно различен начин.

Ако сте родител на дете от аутистичния спектър, можете да чуете много различни термини, включително: високо функциониращ аутизъм, атипичен аутизъм, нарушение на аутистичния спектър, дезинтегративно разстройство в детството и т.н. Тези термини могат да бъдат объркващи, не само поради големият им брой, но и защото лекарите, терапевтите и другите родители могат да ги използват по различен начин. Независимо от начина по който лекарите, учителите и другите специалисти наричат разстройството от аутистичния спектър, истински важни са уникалните способности на Вашето дете. Няма диагностичен етикет, който да Ви каже точно какви предизвикателства му предстоят. Най-важното нещо което като родител можете да направите е да намерите подходяща терапия, която да отговаря на нуждите на вашето дете, вместо да се фокусирате върху самият проблем. За да започнете необходимата терапия, облекчаваща ежедневието на детето Ви, нямате нужда от предварително поставена диагноза.

Имайте предвид, че само защото вашето дете проявява няколко аутистични симптома, това не означава задължително, че той или тя има нарушение на аутистичния спектър. Разстройството от аутистичния спектър се диагностицира въз основа на наличието на множество симптоми, които нарушават способността на човека да комуникира, да формира отношения, да изследва, да играе и да се учи. (Забележка: В DSM-V, най-новата версия на диагностичната „Библия“, използвана от специалистите по психично здраве, дефицитите в социалното взаимодействие и комуникацията са събрани в една категория.

Представям Ви проблемите със социалните умения отделно от проблемите с говора и езика, с цел да улесня родителите да идентифицират бързо симптомите.)

Социално поведение и социално разбиране

Децата с нарушения от аутистичния спектър изпитват затруднение при социалното взаимодействие. Симптомите могат да включват:

– необичаен или неподходящ език на тялото, жестове и изражения на лицето (например избягване на очен контакт или използване на изрази на лицето, които не съответстват на това, което той или тя казва);

– липса на интерес към другите хора или при споделяне на интереси или постижения;

– липса на стремеж към социално взаимодействие; стои настрана, откъснат от другите; предпочита да бъде сам;

– трудности в разбирането на чувствата, реакциите и невербалните чувства на другите хора;

– чувствителност към докосване;

– трудност или неуспех да създава приятелства с деца на същата възраст.

Език и реч

Много деца с нарушение на аутистичния спектър се затрудняват с разбирането на езика и речта. Симптомите могат да включват:

– забавяне в езиковото развитие (след 2-годишна възраст) или пълно отсъствие на реч;

– говори с необичаен тон на гласа или прекален силно или прекалено тихо, думите звучат напевно;

– повтаряне на думи или фрази отново и отново без смисъл (наизустяване на телевизионна реклама, детско филмче и рецитиране, без връзка с контекста на случващото се);

– проблеми при започване на разговор или придържане към него;

– трудност при комуникацията относно нуждите или желанията;

– не разбира прости изречения, инструкции и въпроси;

– разбира буквално казаното от комуникативният партньор, липсва чувство за хумор, ирония и сарказъм.

Поведение и игра

Децата с нарушение от аутистичния спектър са завладени от дейностите и собствените си интереси.  Симптомите могат да включват:

– повтарящи се движения на тялото, стереотипи (движение на ръцете, люлеене, въртене); непрекъснато могат да се движат;

– привързаност към необичайни обекти (мека топка, ключове, пластмасови букви, магнитни цифри, ключ за осветление);

– отдаденост на определен тематика, понякога включваща числа или символи (карти, регистрационни табели, спортни статистики);

– силната нужда от еднаквост, ред и рутинни процедури в ежедневието (напр. следване на постоянен график). Детето с ГРР се чувства разстроено от промяната в рутината или средата;

– тромавост, несръчност, необичайна поза или странни начини за придвижване в средата;

– очарование от движение на премети, движещи се фигури или части от играчки (например върти колелата на състезателната кола, вместо да си играе с цялата кола);

– хипер или хипо-чувствителен към сензорна информация (например реагира лошо на определени звуци или текстури, или пък показва привидно безразличие към температура или болка).

Как играят децата с нарушение от аутистичния спектър

Децата с нарушение на аутистичния спектър не реагират спонтанно, както другите деца. За разлика от едно типично любопитно малко дете, което сочи към играчка, която привлича вниманието му, децата с ГРР често изглеждат незаинтересовани или не знаят какво става около тях. Те показват различия в начина, по който играят. Възможно е да имат проблеми с функционалното възпроизвеждане или да използват играчките по начин, различаващ се от основното им предназначение. Обикновено при тях не се наблюдава въображаем игра – те не „играят на ужким“, не участват в групови игри, не имитират другите, не сътрудничат и не използват играчките си по творчески начин.

Ако, наблюдавате изоставане в някоя от областите изброени по-горе, консултирайте се със специалист – личен лекар, психолог, логопед, детски психиатър.

 

Още публикации