Стратегии за комуникация при деца с нарушения от аутистичния спектър

Стратегии за комуникация при деца с нарушения от аутистичния спектър

Нарушенията от аутистичния спектър (НАС) са сложна и многопластова неврологична вариация, която се проявява различно при отделните хора. Това създава предизвикателство при обучението и интеграцията на децата със специални образователни потребности в детската градина и училището.

Всяко дете реагира различно на методите на преподаване, има няколко стратегии, които обикновено се прилагат, за да помогнат на децата с нарушенията от аутистичния спектър (НАС) да постигнат заложените образователни цели. Тези стратегии се основават на характеристиките на аутизма, включително различията в комуникацията.

Статията е подходяща както за родители, така и за учители!  

Представям на вниманието Ви 4 стратегии за комуникация с децата от аутистичния спектър:

  1. Открийте силните страни на детето

Всяко дете с аутизъм е способно да учи! Необходимо е само да откриете стратегия за правилно усвояване на информацията. Детето с аутизъм не бива да бъде оценявано по същия начин като своите съученици, а единствено по отношение на собственото му развитие и темп на учене. За обучението на детето с НАС, не винаги е възможно да използвате същите техники при преподаване на определен предмет, както при останите деца.

  1. Говорете ясно, точно и конкретно

Повечето от децата с НАС не разбират значението и посланието поднесено чрез: сарказъм, идиоми и вицове. Когато говорите с тях, бъдете възможно най-точни и конкретни. Кажете им точно какво имате предвид, когато искате от тях да направят нещо.

Например, вместо да им кажете „Може би трябва да се върнеш в кръгчето за поздрав“, кажете: „Искам да опиташ отново тази дейност“.

  1. Избягвайте дългите словесни команди и многословието

Те могат да бъдат объркващи за детето с НАС. Често децата с аутизъм имат проблеми с обработката на последователността на информацията, особено с възприемането на речта. Можете да дадете на детето допълнително време за да обработи информацията, тъй като някой от децата имат проблем със слуховата преработка.

Ако детето може да чете, напишете инструкциите. Ако детето е по-малко, можете да използвате инструкции със снимки, онагледяващи какво точно имате в предвид.

Когато е възможно разбийте информацията на малки стъпки и използвайте кратки и ясни изречения.

  1. Ако е необходимо, комуникирайте с детето, като използвате функционални помощни средства. 

Някои деца с НАС се учат да комуникират чрез:

– жестомимичен език;

– системата за общуване чрез размяна на картинки ПЕКС (PECS-Picture Exchange Communication System); 

– гласов комуникатор. 

Ако детето използва някое от тях за комуникация е необходимо да му дадете възможност да я използва във всяка среда – у дома, в детската градина, в училище, в магазина и т.н. За целта самите Вие трябва да преминете през необходимото обучение за да я прилагате ефективно.

 

Още публикации