Ефектите от наказанието върху детето

Ефектите от наказанието върху детето

Наказанието, намалява честотата на нежеланото поведение. На теория наказанието трябва напълно да потиска неподходящото поведение, но този резултат не винаги е постижим. Като родители, Ви трябва да знаете, че наказанието, особено физическото наказание, се различава от дисциплината. Възпитанието на детето е за предпочитане пред наказанието, тъй като децата не се раждат научени и заслужават да им бъде показано как да се справят по-добре и да бъдат по-добри.

Физическо наказание

Физическото наказание е причиняване на физическа болка на някой, осъден за извършване на престъпление. Повечето родители, които използват този вид наказание, правят това под формата на пляскане на детето. Някои родители удрят ръцете или краката на децата си. Много рядко родителите избират да използват физическото наказание под каквато и да било друга форма и днес има много тънка линия между това, което се приема като физическо наказание, и това, което се смята за злоупотреба с деца.

Родителите, които са против употребата на физическо наказание, твърдят, че по този начин не биха могли да научат детето си на самодисциплина или отговорност, а действията им по-скоро биха предали посланието, че увреждането или нараняването на другите е приемливо. Академичните изследвания в областта, също установяват връзка между физическото наказание и възникването впоследствие на детската агресия и антисоциалното поведение.

Наказание срещу дисциплина

Независимо дали наказанието е физическо или не, то просто учи децата, че ако нарушат правилата, то ще има негативни последици за тях. Не е сигурно, че това ще даде важен урок на детето и ще му обясни защо правилата са важни или как то може да действат в съответствие с правилата. Наказанието не учи детето  да бъде отговорно или да се съобразява с мислите, нуждите или опита на другите. Дисциплината, от друга страна, винаги носи урок, който помага на децата да разберат какво е подходящото поведение и защо те са приети в нашето общество. Възпитанието учи децата как да бъдат по-добри.

Влиянието на наказанието

За съжаление, наказанието е ефективно само за предотвратяване на неподходящото поведение, защото предизвиква страх. Децата се страхуват от това притежанията им (да не бъдат отнети), привилегиите (да  не бъдат отменени), предпочитанията (да се използват срещу тях) и дори безопасността си (ако рутинно „възпитателите“ им причиняват болка или вреда в името на наказанието). Децата не разбират непременно, защо тяхното поведение е погрешно или как поведението им е повлияло негативно на другите. За разлика от това, ефектите от дисциплината върху децата са различни. Те развиват повишено чувство за отговорност, самочувствие и способност да се разграничават подходящи от неподходящи поведения.

Наказанието или умишленото нанасяне на физическа болка, може да бъде много съблазнително решение за някои родители. Наказанието обаче не учи детето на друго освен на това, че е добре да нарани другият. Вместо това родителите трябва да се стремят да възпитат децата си, за да им помогнат да разберат по-добре за себе си. Правилно възпитаните деца ще пораснат щастливи, здрави и продуктивни членове не само на семейството си, но и на обществото.

 

Още публикации