Затвърждаване на доброто поведение

Затвърждаване на доброто поведение

Укрепването на доброто поведение е известно още като положително подсилване. То спомага за елиминиране на лошото поведение, както и за създаване на увереност в децата.  Родителите подкрепят този избор и насърчават подобни решения в бъдеще. С цел по-ефективно укрепване на доброто поведение на децата, родителите могат ясно да заявят своите правила, да обсъждат защо лошото поведение е неприятно, устно да укрепват доброто поведение и дори от време на време да възнаграждават доброто поведение с нещо повече.

Създайте си Домашни правила

Наистина не е честно да държим децата отговорни за нарушаването на правилата, които никога не са знаели, така че първата стъпка в укрепването на доброто поведение е Вие като родители да очертаете точно това, което смятате за приемливо и неприемливо. Общите правила са чудесни за започване на семейна дискусия. Ето някой примерни насоки, които родителите въвеждат:

Зачитане на всички членове на семейството.

Никога не се вика в къщата.

Никога не хвърляйте, ритайте и не удряйте нищо.

Прибиране на всички играчки, когато времето за игра е свършило.

Споделяне на играчки и игри с други хора.

Помогнете на семейството и приятелите си, когато имат нужда от Вас.

Обсъдете лошо поведение

След като знаят правилата, от децата се очаква да ги последват. В един съвършен свят децата никога не биха се отклонили от насоките дадени им от родителите, но в действителност те вероятно ще нарушават много от правилата, по много пъти на ден. Това може да бъде много бавен и труден процес, но не бива да се отказвате когато се сблъскате с първите разочарования. Обсъждането на лошото поведение с децата ще им помогне да работят върху това, което са направили, също така и ще си обяснят защо постъпката им е неправилна и да помислят за по-добро решение при възникналата ситуация.  Обсъждането може да помогне на децата да разработят стратегии за избягване на подобни ситуации и решения за в бъдеще. Очевидно провеждането на дискусия след всеки случай на лошо поведение би било невъзможно, така че спестяването на няколко ситуации, може да бъде по-работеща алтернатива, отколкото постоянното натякване.

Вербална похвала на доброто поведение

Вербалната похвала е идеална подкрепа за децата – не струва нищо, изисква минимални усилия и никога не се посреща с негативност. Дори да кажете само:  „Добре!“ или „Чудесно е, че споделяш своите играчки!“, това може да направи истински чудеса. По този начин детето получава обратна връзка, че доброто поведение е било забелязано и да го мотивира и занапред да взема правилните решения. Понякога, като родители можете да прецените и възнаградите децата си за доброто им поведение. Допълнителните възможности или т.нар. „бонуси“ като допълнително време за четене преди лягане или 15 минути повече време за игра на компютъра, може да бъде стимул детето Ви да започне да проявява добро поведение.

Похвалата на доброто поведение с думи или награди е отличен начин да напомним на децата решенията, които Вие като родители считате за достойни и важни. Вместо да оставяте децата сами да открият в какво са сгрешили, е редно да обсъждате заедно очакванията, правилата, както и решенията, и  по този начин да бъде преодоляно неприемливото поведение за в бъдеще . Казвайки на децата си, когато са постъпили правилно и понякога подсилвайки ефекта с поощрение, ще засилите стремежа им към  добро поведение и ще помогнете на детето си да избягва неприемливото.

 

Още публикации