В помощ на родителите на децата със СДВХ – лесни техники за прилагане у дома

В помощ на родителите на децата със СДВХ – лесни техники за прилагане у дома

Възможно е родителите на децата с дефицит на вниманието и хиперактивност – СДВХ / СДВ, да изпитват известни затруднения в отглеждането и възпитанието. Тези деца, понякога имат затруднено разбиране и не могат да спазват дадените от възрастният инструкции. Децата с дефицит на вниманието и хиперактивност – СДВХ / СДВ обикновено са в постоянно състояние на активност.

Това може да бъде предизвикателство за възрастните. Може да се наложи да промените начина си на живот, за да помогнете на детето си. Ето някои неща, които можете да направите, за да му помогнете:

Направете график за дейностите от ежедневието: Създайте списък със специфичните задачи през деня: събуждане, хранене, игра, писане на домашните, домакинска работа, гледане на телевизия или видео игри и време за сън. Напишете графика върху табло или на лист хартия и го окачете на място, на което детето Ви винаги ще го вижда. Ако детето Ви все още не може да чете, използвайте рисунки и символи, за да му подсказвате дейностите които сте планирали за този ден. Предварително обяснете на детето си, всички промени в рутината които предстои да извършите. Уверете се, че детето разбира внесените в програмата му промени.

Създаване на вътрешни правила. Изберете правила на поведение за семейството, нека бъдат прости, ясни и кратки. Правилата следва да бъдат обяснени ясно. Важно е да се обясни какво ще се случи, когато правилата се спазват и когато биват нарушени. Запишете правилата и резултатите, които следват. Дръжте този списък до графика с ежедневните дейности. Наказанието за неизпълнението на установените от Вас правила, винаги трябва да бъде справедливо, бързо и последователно.

Бъдете позитивни. Кажете на детето си това, което искате от него, а не това, което не искате. Награждавате го редовно за всяко добро поведение, дори и за малките неща – да се облича самостоятелно или да затваря тихо вратите у домВ помощ на родителите на децата със СДВХ – лесни техники за прилагане у дома

а. Децата със СДВХ прекарват по-голямата част от деня си повтаряйки това, което правят погрешно. Те трябва да бъдат похвалени за доброто поведение.

Уверете се, че вашите инструкции се разбираеми. Първо, привлечете вниманието на детето си. Погледнете го директно в очите. Тогава му кажете с ясен и спокоен глас точно това, което искате. Помолете детето да повтори указанията. По-добре е когато давате инструкции те да бъдат прости и кратки. За изпълнението на по-трудни задачи, давайте само по една или две инструкции едновременно. При изпълнението на всяка стъпка, поздравявайте детето си.

Бъдете последователни. Направете това, което сте казали, че ще направите. Повтарянето на инструкциите и изискванията, много пъти не дава добър резултатът. Когато детето ви нарушава правилата, само веднъж с тих и спокойна глас му ги припомнете. Ако въпреки предупреждението те не сработят, следва наказанието (Избягвайте физическото наказание. Това често прави нещата по-сериозни).

Уверете се, че за детето Ви през целият ден полага грижи отговорен възрастен.  Тъй като деца със СДВХ са доста импулсивни, те се нуждаят от повече надзор отколкото другите деца на техните години, от страна на възрастните.

Наблюдавайте детето си когато е сред приятелите си. За децата със СДВХ е трудно да придобият социални умения и да спазват социалните правила. Бъдете внимателни, при избора на другарчета за детето си. По-подходящи за него биха били деца на неговото физическо и емоционално ниво. На първо време, поканете само един или двама приятели. Наблюдавайте ги внимателно, докато играят. Наградете доброто поведение. Не позволявайте да се удрят, бутат или да крещят във вашата къща или двор.

Помощ при училищните дейности. Сутрините, могат да се окажат трудни за деца със СДВХ. Пригответе се още от вечерта, като изберете заедно дрехите за училище и като подредите чантата за утрешния ден. Оставете достатъчно време на детето си, за да се облече и да закуси спокойно. Ако детето ви се бави със сутрешните задачи, е важно да отделите достатъчно време, за да се облече и нахрани.

Създаване на рутина за вършене на домашната работа. Обособете специално работно място за писане на домашните. Това място трябва да бъде изолирано от странични дразнители – хора, телевизия и видео игри. Пишете домашното, като давате на детето си достатъчно време за почивка. Например, можете да дадете на детето си лека закуска след училище и след това да му позволите да поиграе в продължение на няколко минути. След това започнете писането на домашното. Спирайте често и давайте по малко време за „забавни почивки“, които позволяват на детето да направи нещо приятно. Окуражавайте детето си, но винаги завършвайте до край започнатата домашна работа.

Съсредоточете се върху опита, а не върху оценките. Наградете детето си, когато се опитва да завърши домашната си работа, а не само когато получи добра оценка. Можете да дадете допълнителни награди при получаването на хубави оценки.

Допълнителни насоки за родители на деца с СДВ и /или Специфични разстройства в развитието на училищните умения:

 • Отделете време, за да слушате децата си толкова, колкото можете.
 • Обичайте децата си, докосвате ги, прегръщайте ги, гъделичкайте, масажирайте (те се нуждаят от физически контакт).
 • Потърсете и насърчавайте техните силни страни, интереси и способности. Помогнете им да ги използват, като компенсация за проблема/увреждането което имат.
 • Награждавайте ги с похвала, добри думи, усмивки, и потупване по гърба толкова често, колкото можете.
 • Приемете ги такива, каквито са и подкрепете техният потенциал за растеж и развитие. Бъдете реалисти в своите очаквания и изисквания.
 • Включете ги в установяването на правила и графици, както и в семейните дейности.
 • Кажете им, когато се държат зле и им обяснете как се чувствате заради тяхното поведение. След това им  предложете други по-приемливи начини на поведение.
 • Помогнете им да коригират своите грешки, като демонстрирате какво трябва да направят в конкретната ситуация. Не натяквайте!
 • Възлагайте им домакинска работа и отговорности у дома, когато е възможно.
 • Осигурете им играчки, игри, моторни дейности и възможности, които ще стимулират тяхното развитие.
 • Четете им забавни истории. Насърчавайте ги да задават въпроси, обсъждайте историите.
 • Подобрете средата където детето Ви учи, като намалите разсейващите стимули, за да помогнете за способността му да се концентрира.
 • Не се тревожете за оценките, които детето Ви получава в училище! По-важен е напредъка му.
 • Помогнете им да развиват самочувствието си и да се конкурират със самите себе си, а не с другите хора.
 • Не се колебайте да се консултирате с учители и други специалисти, когато почувствате, че това е необходимо, за да разберете по-добре това, което може да помогне на детето Ви да учи.

Родителски умения:

Ще споделя с Вас, няколко инструмента и техники за управление на поведението на детето Ви, които можете да прилагате в ежедневието си.

Една такава техника е използването на символни или точкови системи за незабавно възнаграждаване на доброто поведение или работа. Друга техника е използването на „време за почивка“ или изолиране на детето на мек стол, килим, легло, когато детето Ви стане твърде непокорно или ситуацията излезе извън контрол, можете да приложите тази техника. По „време на почивката“, детето трябва да остане само, постепенно то ще се успокои. Научете се да отделяте за детето си „качествено време“ всеки ден, в което да споделяте приятна или релаксираща дейност. През това време, търсете възможности да изтъкне това, което детето Ви прави добре, да похвалите силните му страни и способности.

Тази система от награди и наказания може да бъде ефективен начин да промените поведението на детето си. Родителите (или учителите) могат да идентифицират няколко желани поведения, които искат да се насърчат в детето – като например приемлив начин за искане на желаната играчка, или завършване на проста задача. Детето трябва да изпълни точно това, което се очаква от него, за да спечели наградата. Наградата може да бъде нещо малко, може да бъде разменена за нещо имащо специална стойност за детето, но тя трябва да бъде нещо, което детето иска и има голямо желание да спечели. Ако детето не успее да се справи с неприемливото си поведение, родителят може да наложи наказанието. Целта е с течение на времето, да помогнете на детето си да се научи да контролира собственото си поведение. Техниката работи добре при всички деца, но тези със СДВХ е възможно да се нуждаят от по-чести награди при справяне с нежеланото поведение.

В допълнение, можете да се научите да структурирате ситуациите по начин, който ще позволи на детето Ви да успее. Ако детето има проблеми при изпълнението на задачи, родителите могат да разделят голямата задача на няколко по-малки стъпки, като хвалят успеха на детето след всяка завършена стъпка. Независимо от конкретната техника, можете да използвате всяка една от тях, за да промените поведението на детето си. Някои общи принципи биха били полезни за повечето деца със СДВХ, те включват осигуряване на по-честа и незабавна обратна връзка (включително награди и наказания), предварително обсъждане на потенциалните проблемни ситуации и осигуряване на по-голям контрол и насърчаване на деца със СДВХ при изпълнението на трудни задачи или сложни ситуации.

Деца със СДВХ се нуждаят от последователни правила, които да могат да разберат и да следват. Ако се спазват правилата, е желателно да им давате малки награди. Когато забележите добро поведение трябва да го похвалите.

Можете да използват различни методи за управление на стреса, като медитация, техники за релаксация, физически упражнения, за да увеличите собствената си толерантност, така че да можете да реагирате по-спокойно на поведението на детето си!

 

Още публикации