Психолог Евгения Мишева

Здравейте, аз съм Евгения Мишева, детски психолог от гр. Варна. В I Help Kids съм вложила дългогодишния си професионален опит и знания. Работата ми е насочена към психологично консултиране на деца с нормално психично развитие, както и на деца със специални образователни потребности в ранна детска възраст (от 2 до 7 г.).

Моето образование:

 1. Бакалавър по Психология (2006 – 2010)
  Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“
 2. Магистър по Психологично консултиране (2011 – 2013)
  Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“

Моя професионален опит:

 1. Педагогически съветник в ПГМТ
  – юли 2013 – август 2014  (гр. Варна)
 2. Психолог в ПУ „Братя Миладинови“
  – септември 2014 – август 2015  (гр. Варна)
 3. Психолог в СУ „Неофит Бозвели“
  – август 2015 – ноември 2016  (гр. Варна)
 4. Психолог във фондация „Карин дом“
  – ноември 2016 – понастоящем (гр. Варна)