Развитие и възпитание на детето от 3 до 6 годишна възраст

Развитие и възпитание на детето от 3 до 6 годишна възраст

Децата от 3 до 6 годишна възраст са готови за усвояване на нови знания, изучаване на цифри и букви, четене и математика. Наблюдава се голям напредък в груби двигателни и фини моторни умения. Интересите им са разнообразни, вълнуват се от музика, от изкуство, занаяти и разбира се обичат да играят и да се забавляват. Често проявяват интерес към спорта и участват в организирани мероприятия.

През този период децата продължават да учат докато играят. Разнообразието от игри насърчава развитието на езика, социализацията и креативността. Интересът към изследване на заобикалящата ги среда насърчава ранният им интерес към науката. Децата обичат да строят с конструктори, дървени блокчета, кубчета и други.

Игрови дейности

Това е най-бързият период на растеж за фронталните лобови мрежи, едновременно с това се увеличава скоростта на обработка на информацията, паметта и разрешаването на проблеми. 

Въображаемата игра става все по-богата и описателна, а играчките помагат за да се създаде сцена за развитие на тези умения. Често в този възрастов период децата проявяват интерес към определена професия, можете да им осигурите набор от играчки, например: кухненски уреди и прибори, инструменти за ремонтиране на превозни средства, медицински комплекти, кукли и разбира се дрехи за тях, животни, конструктори и т.н. 

Езиковите и социални умения практикувани чрез въображаемите игри помагат на детето да намери приятели с които заедно да играе. Настолните игри спомагат за въвеждане на концепцията за редуване и споделяне с другите, докато играчките и игрите за разпознаване на букви, думи и цифри подобряват обучението. През свободното си време може да изберете нови книжки от книжарницата или да посетите местната библиотека. Докато четете на детето си, ще развивате въображението му пренасяйки го в непознати светове и едновременно с това ще обогатите неговият речников запас.

Повечето деца в тази възрастова група харесват творческите занимания с художествени материали (пластелин, глина, пастели, цветни бои, колажни материали). Не забравяйте да осигурите на детето си и въже за скачане, топка, триколка и разбира се първият велосипед с помощни колела.

Основни етапи на развитието:

 1. Физическо развитие  

Физическо развитие от 3 до 4 годишна възраст

Обща моторика (груби моторни умения)

 • Скача, прескача и бяга.
 • Може внезапно да спре и да тръгне.
 • Върви на пръсти.
 • Стои на един крак.
 • Марширува в ритъм.
 • Редува краката си при изкачване на стълби.
 • Хвърля топката чрез тяга с ръка и рамо; улавя топката с изпънати ръце.
 • Люлее се на люлка.
 • Ходи по греда.
 • Кара триколка.

Фина моторика (фини моторни умения)

 • Строи кули от около 9 или 10 кубчета.
 • Държи молив и пастели.
 • Рисува прави линии и копира кръгове.
 • Рисува човешка фигура състояща се от 3 елемента.
 • Прави опити да реже с ножица.
 • Разкопчава дрехи.
 • Издърпва големи ципове.
 • Използва лъжица и вилица.

Физическо развитие от 4 до 5 годишна възраст

Обща моторика (груби моторни умения)

 • Бяга бързо, завива, прави салто и виси на решетка.
 • Скача няколко пъти подред.
 • Изкачва високи катерушки.
 • Скача напред, като използва ръцете си за засилка.
 • Подскача нагоре и надолу.
 • Хвърля топката отгоре с по-малко движение на тялото.
 • Топа топка и хваща топката с лакти пред тялото си.
 • Може да скача на един крак, да прескача и да скача.
 • Може да хване топка с две ръце.

Фина моторика (фини моторни умения)

 • Рисува къща и човек.
 • Копира собственото си име.
 • Прави формички от пластелин/ глина.
 • Мие зъбите си с четка за зъби, използва гребен за да среше косата си и мие си ръцете.
 • Обува обувките се самостоятелно, с изключение на връзване на връзките им.
 • Облича се и се съблича самостоятелно.
 • Може да копира прости форми.
 • Използва ножици и реже в права линия.

Физическо развитие от 5 до 6 годишна възраст

Обща моторика (груби моторни умения)

 • Бяга бързо, завива, прави салто и виси на решетка.
 • Скача няколко пъти подред.
 • Изкачва високи катерушки.
 • Скача напред, като използва ръцете си за засилка.
 • Скача нагоре и надолу.
 • Хвърля топката отгоре с по-малко движение на тялото.
 • Топа топка и хваща топката с лакти пред тялото си.
 • Може да скача на един крак и да прескача.
 • Може да хване топка с две ръце.
 • Кара колело с и без помощни колела.

Фина моторика (фини моторни умения)

 • Рисува къща, дърво, човешка фигура, животни и др., като прави впечатление, че рисунките са обогатени с все повече елементи.
 • Копира цялото си име.
 • Прави формички от пластелин/ глина.
 • Мие зъбите си с четка за зъби, използва гребен за да среше косата си и мие си ръцете.
 • Обува обувките си самостоятелно, връзва обувките си.
 • Облича се и се съблича самостоятелно.
 • Може да копира прости и сложни форми.
 • Използва ножици и изрязва.

 

 1. Езиково- говорно развитие

Езиково- говорно развитие от 3 до 4 годишна възраст

 • Знае имената на домашните животни.
 • Може да използва най-малко четири предлози или да демонстрира своето разбиране за значението им.
 • Назовава картинки с действия в детски книжки или списания и може да отговори на въпрос: „Какво прави?“.
 • Назовава основните цветове.
 • Може да повтори 4 цифри, когато са казани бавно.
 • Често се отдава на въображението си.
 •  Разбира такива понятия като по-дълги, по-големи.
 • Лесно следва прости команди.

Езиково- говорно развитие от 4 до 5 годишна възраст

 • Използва притежателни местоимения.
 • Използва двойно отрицание.
 • Може да отговори на въпроси: „Как?“, „Кой?“, „Кога“.
 • Следва указания от 4 стъпки.
 • Използва трето лице.
 • Разказва прости шеги.
 • Казва цялото си име.
 • Знае средно 900 думи.
 • Показва бързо развитие на езика.
 • Използва изречения, които са с дължина от три до четири думи.
 • Слуша с удоволствие приказки и истории.
 • Разбира повече думи, отколкото може да използва.
 • Разказва кратки случки с последователност.
 • Демонстрира началото на фонологичното осъзнаване (чуване и разпознаване на звуковете на езика).
 • Използва думи за изразяване на идеи и чувства.
 • Обикновено следва молбите и може да бъде мотивирано.

Езиково- говорно развитие от 5 до 6 годишна възраст

 • Трябва да разпознава и назовава цифрите до 10.
 • Речта трябва да бъде напълно разбираема.
 • Може да направи разказ по една картина, като забелязва и съобщава за отношения между обекти и събития.

 

 1. Когнитивни умения

Когнитивни умения от 3 до 4 годишна възраст

 • Проявява любопитство за това как работят нещата.
 • Започва да разбира гледната точка на другите.
 • Интересува се от размер и форма.
 • Определя основните цветове.
 • Брои от едно до десет.
 • Отброява два или повече предмета.
 • Задава въпроси.
 • Отговаря на въпросите които му задават.
 • Научава името си, адреса, телефонен номер, пол, възраст и имената на родителите си.
 • Показва възрастта си с пръсти.
 • Развива по-добро разбиране за причината и следствието.
 • Разграничава фактите от измислиците.

Когнитивни умения от 4 до 5 годишна възраст

 • Разбира специални понятия (например около, отпред, високо, до).
 • Може да подреди пъзел от 6-8 части.
 • Започва да разбира понятията за време.
 • Разбира прости математически понятия.
 • Подобрява се способността за разсъждения.
 • Знае кога има рожден ден.
 • Разпознава монетите.
 • Знае сезоните и описва специфичните им характеристики.
 • Започва да разбира необходимостта от правила.
 • Разбира концепцията за текстура, размер, разстояние и температура.
 • Формира логически изводи.
 • Наслаждава се на игри, които тестват способностите.
 • Подобрява способността му да запомня минали събития.

Когнитивни умения от 5 до 6 годишна възраст

 • Различава правилно от грешно.
 • Приема правилата, но не винаги ги разбира.
 • Увеличен обем на вниманието и концентрацията.
 • Разбира термини като „повече от“ и „по-малко от“.
 • Справя се отлично с класификации като: дървета, домашни и диви животни, дрехи, обувки, превозни средства и др.
 • Подрежда блокчета в редица (от малки до големи, от тънки до дебели).
 • Задава много въпроси, включително и въпросът „Защо?“.

 

 1. Социално-емоционално развитие

Социално-емоционално развитие от 3 до 4 годишна възраст

 • През повечето време е в добро настроение. 
 • Показва чувствата си по-приемлив начин.
 • Научава се да се редува и да споделя.
 • Изпитва нови страхове (животни, бури, тъмнина, призраци и чудовища).
 • Свързва се лесно с приятели и може да има предпочитание към определени деца.
 • Участва в съвместна игра.
 • Опитва да угоди на възрастните; търси похвали и одобрение.
 • Изпълнява поставените задачи.
 • Има интереси и предпочитания.
 • Изразява гнева си физически (удря, хапе и стиска).
 • Търси утеха от родителите и полагащите грижи.
 • Участва в въображаема игра.
 • Има въображаем приятел.
 • Радва се да помага в прости задачи свързани с домакинството.

Социално-емоционално развитие от 4 до 5 годишна възраст

 • Не иска да му се казва какво да прави.
 • Обвинява възрастните, че са нахални и нечестни.
 • Чувства силна привързаност към семейството и дома.
 • Желание за одобрение от родители и учители.
 • Наслаждава се на съвместна игра.
 • Често е нахален и невнимателен.
 • Увеличава се интереса към приятелите.
 • Споделя лични вещи.
 • Приема промени в рутината.
 • Проявява загриженост и съчувствие към другите.
 • Изразява съжаление.
 • Радва се да бъде с други деца.
 • Има засилен стремеж към независимост.
 • Изразява гнева си по-драматично.
 • Осъзнава социалното одобрение или неодобрение.
 • Изпитва гордост от личните си постижения.
 • Различава момчетата от момичетата.
 • В игрите се редува и може да преговаря.

Социално-емоционално развитие от 5 до 6 годишна възраст

 • По-отзивчиво и съвестно е.
 • Търси подкрепа и одобрение.
 • Иска разрешение и следва инструкциите.
 • Обича да работи и да се забавлява с другите.
 • Предпочита приятели на същата възраст; обикновено от собствения си пол.
 • Гордее се и обича да помага на родителите си.
 • Може доброволно да помогне на по-малките си братя и сестри.
 • Разбира полово-ролевата идентичност (т.е. какво означава да бъдеш мъж или жена).
 • Зачита собствеността на другите.
 • Изразява гнева си по-скоро вербално, отколкото физически.
 • Момчетата се карат повече и използват повече физическа сила от момичетата.
 • Участва в сложни и въображаеми ролеви ситуации.

Скъпи родители, всяко дете се развива със собствен темп и е уникално само по себе си. Възможно е Вашето дете, да се развива с по-бързи или по-бавни темпове от връстниците си. Наблюдавайте го. Ако имате притеснения относно някоя от областите на детското развитие, можете да потърсите детски психолог и да направите консултация.

Още публикации

Развитие и възпитание на детето от 6 до 12 годишна възраст

Развитие и възпитание на детето от 6 до 12 годишна възраст

Отглеждането на деца в училищна възраст може да бъде страхотно преживяване. За повечето родители именно това е възрастта в която се наслаждават на...

Развитие и възпитание на малкото дете от 18 месеца до 3 годишна възраст

Развитие и възпитание на малкото дете от 18 месеца до 3 годишна възраст

Когато детето направи първата си самостоятелна стъпка, започва нова фаза в развитието му. Това е време за активно проучване на средата. В този...

Грижи за бебето: от раждането му до 18 месечна възраст. Ранно детско развитие и възпитание.

Грижи за бебето: от раждането му до 18 месечна възраст. Ранно детско развитие и възпитание.

Отглеждането на новородено е едновременно вълнуващо и предизвикателно. Това е време за развитие на отношенията родител-дете, които ще продължат...