Развитие и възпитание на малкото дете от 18 месеца до 3 годишна възраст

Развитие и възпитание на малкото дете от 18 месеца до 3 годишна възраст

Когато детето направи първата си самостоятелна стъпка, започва нова фаза в развитието му. Това е време за активно проучване на средата. В този възрастов период се наблюдава голям прогрес в езиковото развитие, детето обогатява своят пасивен и активен речник, заучава имената на близките хора от обкръжението си, прави опити да назовава предмети, животни, изобщо всичко което буди интерес, развива се и способността да поиска нещо до което няма достъп, и тъй като през този период детето става по-независимо, то развива способността да казва „Не!“.

По време на този етап на детското развитие основното предизвикателство е емоционалната регулация. „Кризите“ са често срещани през този период.  Макар в ежедневието си малкото дете често да използва  думата „Не!“, то се нуждае от помощ за да се научи да приема отказа или забраната наложена от другите.

Наблюдава се също и бързо физическо и интелектуално развитие, подготвящо  детето за започване на детска ясла/ детска градина, което включва взаимодействие с връстници. Родителят на детето може да го подкрепи, предоставяйки правилната комбинация от насърчение, подкрепа и насоки. Родителят също трябва да напътства детето си за овладяване на основни умения за учене и да насърчава активното развитие и придобиване на нови знания и умения.

Игрови дейности

През тази възраст синапсите продължават да се разширяват и достигат около 1000 трилиона – плътността им е близо два пъти по-голяма от тази на мозъка на възрастните.  Мозъкът на малкото дете е два пъти по-активен от мозъка на възрастния човек. Развиват се структурите на мозъка, които са  свързани с езика и социално-емоционалната реакция. Моторното развитие продължава с бързи темпове

Малкото дете обича движението и се наслаждава на разнообразни действия, като: бягане, скачане, катерене и каране на триколка, тротинетка или балансиращо колело. За развитие на грубите двигателни умения добър избор са пързалките, люлките, катерушките, големите топки , както и играта в пясъчника.

Бутонните играчки, пъзелите от 2 части, задоволяват любопитството на малчуганите за това как работят нещата, засилват координацията между очите и ръцете и разбирането на пространствената ориентация, както и за причината и следствието. Една от най-добрите възможни играчки за развитие на въображението е конструкторът, подходящ е за деца от почти всички възрасти и ще се използва години наред. Желателно е в началото да изберете такъв, чиито елементи са по едри. Можете да предложите на детето си и музикални инструменти. Ксилофоните, барабаните и йониките, също са предпочитани от повечето деца.

При избора на играчки и при тази възрастова група, както и при предходната  е необходимо да сте сигурни, че играчката не съдържа малки елементи, които могат да бъдат извадени или отчупени и погълнати, няма остри ръбове и е направена от безопасни материали.

Основни етапи на развитието:

 1. Физическо развитие  

Физическо развитие от 18 до 24 месечна възраст

Обща моторика (груби моторни умения)

 • Движи се самостоятелно, но не е много стабилно.
 • Скача едновременно с два крака.
 • Навежда се, за да вземе предмет.
 • Качва се и слиза от стълба, като се държи за парапет и прави стъпка по стъпка.
 • Хвърля предмети.
 • Хвърля голяма топка.
 • Катери се на ниски мебели.
 • Рита топка.
 • Работи добре.
 • Наслаждава се на активни игри – каране на коли за бутане с крачета, триколки и др.

Фина моторика (фини моторни умения)

 • Държи лъжица.
 • Драска с пастел (молив).
 • Включва ключове за осветление.
 • Разкопчава едри ципове.
 • Показва предпочитания към ръцете, но все още често сменя водещата си ръка. 
 • Подпомага обличането и събличането.
 • Пие със сламка.

Физическо развитие от 2 до 3 годишна възраст

Обща моторика (груби моторни умения)

 • Постоянно е в движение.
 • Прескача ниските препятствия.
 •  Бута играчки на колела.
 •  Бяга, но има проблеми със спирането.
 •  Седи самостоятелно на стол.
 •  Редува краката си, когато се качва по стълба, но не и когато слиза.
 •  Рита топка.
 •  Хвърля топката; няма цел.
 • Хваща предмети с изпънати ръце и лакти.
 • Ходи назад.
 • Може да балансира на един крак (3 години)
 • Върви нагоре и надолу по стълбите без нужда от подкрепа.

Фина моторика (фини моторни умения)

 • Разгръща страниците на книга.
 • Завива и развива капачки.
 • Изгражда кули от шест или повече блокчета.
 • Рисува кръгове и хоризонтални и вертикални линии.
 • Използва лъжица; разлива много.
 • Ниже големи мъниста.
 • Откопчава ципове и тик-так закопчалки.

 

 1. Езиково- говорно развитие

Езиково- говорно развитие от 18 до 24 месечна възраст

 • Може да назове редица предмети от обкръжението си.
 • Може да използва правилно поне два предлога, обикновено избрани от следните: в, на, под.
 • Комбинира думите в кратко изречение – до голяма степен съществително-глаголни комбинации.
 • Приблизително 2/3 от това, което казва детето, трябва да бъде разбираемо.
 • Речникът се състои от приблизително 150-300 думи.
 • Силата и височината на гласа все още не са добре контролирани.
 • Може да използва правилно две местоимения: аз, ти, въпреки, че често се разменят.
 • Появяват се местоимения като мой, моя.
 • Отговаря на команди като: „покажи ми очите си (нос, уста, уши, коса)“.

Езиково- говорно развитие от 2 до 3 годишна възраст

 • Правилно използва местоименията: аз, ти, мен. 
 • Използва множествено число и минали времена.
 • Знае поне три предлога, обикновено: в, върху, под.
 • Посочва и назовава частите на тялото си.
 • Изреченията са съставени от 2-3 думи.
 • Разполага с набор от 900-1000 думи.
 • Около 90% от това, което казва детето, трябва да бъде разбираемо.
 • Глаголите започват да преобладават в речта.
 • Разбира повечето прости въпроси, отнасящи се до неговата среда и дейности.
 • Способно е да отговори на въпроси като „Какво трябва да направиш, когато си гладен или жаден? Какво трябва да направиш когато ти се спи, а когато ти е студено?.“.
 • Трябва да може да каже своето име, възраст и пол.
 •  Не трябва да се очаквате от детето на тази възраст да отговаря на всички въпроси, които му задавате, въпреки, че то разбира контекста в който са зададени. 

 

 1. Когнитивни умения

Когнитивни умения от 18 до 24 месечна възраст

 • Сортира по форма и цвят.
 • Имитира поведението на възрастните.
 • Посочва и назовава предмети.
 • Говори за себе си в трето лице.
 • Учи като помага.
 • Научава понятия като размер, форма и тегло, докато се движи и играе с предмети в околната среда.
 • Посочва към части на тялото си, при поискване.
 • Отчита отсъствието на познати лица (сочи към вратата, казва, че си е отишъл).
 • Посочва и назовава обекти в книга.
 • Започва да разпознава геометрични форми.
 • Наслаждава се на причинно-следствените връзки (включване на телевизор, изключване на осветлението).
 • Следва прости инструкции.
 • Пита кое – как се казва.
 • Идентифицира повече обекти с имена.

Когнитивни умения от 2 до 3 годишна възраст

 • Започва да разбира времевите последователности (например преди обяд).
 • Знае основни форми и цветове.
 • Започва да мисли за последствия от постъпките си.
 • Способност да се концентрира за по-дълги периоди от време.
 • Следва прости инструкции.
 • С желание заучава римушки и песни.
 • Повтаря радио и телевизионни реклами.
 • Разпознава голям и малък, топло и студено и др.
 • Изразява мислите си чрез кратки изречения. 
 • Използва имена на познати хора и предмети.

 

 1. Социално-емоционално развитие

Социално-емоционално развитие от 18 до 24 месечна възраст

 • Изразява открито любов и привързаност.
 • Търси одобрение и похвала.
 • Приятелски настроен към другите.
 • Продължава лесно да се разсейва.
 • Изразява гордост и ревност.
 • Отказва да споделя.
 • Показва силни положителни и отрицателни реакции.
 • Демонстрира желание, нещата да се случват по негов собствен начин.
 • Може да проявява неприемливи действия (удряне, ухапване, бутане).
 • Търси възрастен, за да покаже нещо или за да получи помощ.
 • Тества граници, наложени от възрастния. 
 • Има чувство за собственост.
 • Започва да проявява съпричастност.
 •  Сформира се чувство на доверие.
 •  Започва да играе с други деца.
 •  Показва емоции като гордост и срам.
 •   Участва във въображаема игра.
 •   Тества границите на собственото си поведение.
 •   Взема участие в кратки сценки в детската градина.

Социално-емоционално развитие от 2 до 3 годишна възраст

 • Все по-малко се разсейва.
 • Разглежда ситуации от гледна точка на собствените си нужди.
 • Разкъсва се между независимост и зависимост.
 • Иска да прави неща за себе си.
 • Желание за последователност.
 • Желание за одобрение; чувства се наранен, когато бъде наказан за действията си.
 • Не е в състояние да споделя.
 • Иска да бъде приет от другите.
 • Обича да играе с възрастни и с по-големи деца.
 • Трудно контролира емоциите си.
 • Може да изразява негативизъм.
 • Има изблици на раздразнение.
 • Съпротивлява се на обедният сън, но се нуждае от почивка.
 • Има силно чувство за собственост.
 • Може да започне съвместна игра.
 • Може да поиска помощ.
 • Става все по-независим.

 

Скъпи родители, в днешната статия разгледахме основните етапи на детското развитие по области. Всяко дете се развива със собствен темп и е уникално само по себе си. Възможно е Вашето дете, да се развива с по-бързи или по-бавни темпове. Наблюдавайте го. Ако имате притеснения относно някоя от областите на детското развитие, можете да потърсите специалист по ранна интервенция във Вашият град. 

Още публикации

Развитие и възпитание на детето от 6 до 12 годишна възраст

Развитие и възпитание на детето от 6 до 12 годишна възраст

Отглеждането на деца в училищна възраст може да бъде страхотно преживяване. За повечето родители именно това е възрастта в която се наслаждават на...