Истината за лъжите при деца със СДВХ

Истината за лъжите при деца със СДВХ

При децата със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ), лъжите се използват, за да се избегнат обвиненията, за да се скрие собствената несигурност или просто да се привлече известно внимание. Научете защо насърчаването на честността – без да наказвате всяка лъжа е най-добрият начин да реагирате, когато детето ви каже, например: „Учителят не ни даде домашна работа!“ (за пети пореден ден!).

Всички деца имат период през който от време на време лъжат. Поради своята импулсивност и ниско самочувствие, както и склонността да допускат грешки, които смятат, че трябва на всяка цена да прикрият – децата със СДВХ са склонни да протакат истината. Как трябва да реагират родителите, когато хванат детето си в лъжа? Следните стратегии ще Ви дадат насоки за това по какъв начин да реагирате, когато детето излъже и да му помогнете да разбере колко е важно да казва истината:

Лъжата – симптом на СДВХ?

Импулсът да разказва небивалици, не прави детето Ви лош човек, нито пък е доказателство за допусната грешка във възпитанието. Това е вторично последствие от СДВХ – почти симптом. Както другите симптоми на разстройството и това може да бъде подпомогнато с медикамент. Но дори и с лекарствена терапия, детето Ви може да се нуждае от допълнителни насоки, за да разбере и осъзнае значимостта на това да казва истината.

Обяснете последствията

Някой деца споделят, че чрез лъжата прикриват своята несигурност и че в усилията да станат по-популярни, често си съчиняват фантастични истории. Наказанието на едно несигурно в себе си дете, най-вероятно би причинило повече вреда, отколкото полза. Вместо това се уверете, че детето Ви разбира последствията, ако бъде хванато че мами. Недостатъкът на лъжата, може да бъде очевиден за нас възрастните, но на децата е желателно да се напомни, че лъжата причинява повече вреди, отколкото ползи.

Правете паузи

Вместо да отделят време, за да отговорят по подходящ начин (искрено) на труден въпрос, импулсивните деца изстрелват набързо отговора – дори той да е преувеличен или да е очевидна лъжа. Научете детето си, преди да отговори да брои на ум до 3 и да използва това време за да формулира истинският си отговор.

Запазете спокойствие

Ако детето Ви казва нещо, за което знаете, че не е вярно, запазете спокойствие. Ако реагирате ядосано или проявите очевидно съжаление към случващото се, е много вероятно детето Ви да почувства необходимост да каже допълнителни лъжи, за да разсее положението и в крайна сметка да се оплете още повече в лъжите си.

Проверка на истината

Дайте на детето си възможност да преосмисли отговора си. Когато хванете детето си в лъжа му дайте още един шанс да отговори, без да го заплашвате с последствия за казаната лъжа. Така наречената „проверка на истината“ може да бъде извършена незабавно или пък да отложите с няколко часа, очакването от разкриването на истината, учи децата да усетят, че са разкрити и сами да признаят грешката си.

Награда за честност

В насърчаването на честността наградите често се оказват по-добри мотиватори от наказанията. Например, ако разберете, че детето ви казва истината, можете да го изненадате приятно с нещо любимо за да му покажете, че оценявате истината.

Благородна лъжа

Обяснете на детето си за така наречените благородни лъжи,можете да пресъздадете една непредвидена ситуация, например: детето има рожден ден и приятелите му подаряват подаръци. Един от получените подаръци обаче не му харесва. Сега попитайте детето си, кой отговор ще даде:

А) Гадост.

Б) Никога няма да играя с това.

В) Благодаря Ви за прекрасния подарък!

Ако детето Ви избере отговор В., поздравете го за правилният избор! Ако обаче Ви отговори с А. или Б. му обяснете как би се почувствал човека подарил му подаръка и колко наранен би бил. В тези случаи е позволена употребата на т. нар. благородна лъжа.

Още публикации