Играчки, които подпомагат развитието на пространствени умения, творчество и социални умения в децата

Играчки, които подпомагат развитието на пространствени умения, творчество и социални умения в децата

Статия, публикувана от Асоциацията по психологически науки през януари 2015 г., установява, че децата, които често играят с пъзели, конструктори и настолни игри, имат по-добра способност за пространствено разсъждение. Те изучавали поведението на 847 деца на възраст между 4 и 7 години, като обхванали всички социално-икономически групи, използвайки резултатите от психологически тест за когнитивните функции. Изследванията в миналото са намерили подобна полза и за по-големи деца и тийнейджъри.

Пространствена способност е способността на отделният индивид да разбере и да запомни пространствените отношения между обектите. Визуално-пространствените умения са от голямо значение за успеха при решаването на много задачи в ежедневния живот. Например, можете да използвате визуално-пространствените си умения, като разчитате пътна карта, тези умения Ви помагат за да преминете през улиците на непознат град и да се ориентирате в новата среда.

Пространствената способност е важна за успеха и постиженията в много области на обучение: математиката, природните науки, инженерството, икономическото прогнозиране, метеорологията и архитектурата. Всяка от тези области включва използването на пространствени умения.

Конструктори и пъзели

Играчките имат  важна роля за детското развитие, те помагат за изграждането на социални умения и на доверие. Играта с конструктор и пъзел е съвместна задача, при която децата трябва да си сътрудничат, за да завършат задачата.

Настолни игри

Настолните игри учат децата да планират следващият си ход, да понасят по-леко загубите и да печелят, да разрешават проблеми. Настолните игри подобряват комуникацията със семейството и улесняват свързването помежду членовете. Като родители Вие можете да използвате бордовите игри, като възможност да преподавате социални умения и толерантност, както и да покажете на детето си стратегии за преодоляване на разочарованието от това да изгубят. Не забравяйте, че именно игрите са първият сблъсък на детето със загубата и често приключват негативно.

Изберете играчки, които са подходящи за Вашето дете, и търсете такива с доста широк възрастов диапазон, така че то да може да се наслаждава на тях за дълъг период от време.

Ако се затруднявате с избора на подходящи играчки за детето си или се чудите с какво да го изненадате за следващият му рожден ден, можете да разгледате статиите ми за уменията на децата през различните възрастови периоди!

Още публикации